Ostatnia aktualizacja: 16.12.2012 r.
Przypisy:
1) M. Kern, Mądrość ciała - czaszkowo-krzyzowe podejście do istoty zdrowia, Wyd. Virgo,  Warszawa 2012, s. 13
2) R. Gilchrist, Podstawy terapii czaszkowo-krzyżowej, ujęcie biodynamiczne, Wyd. Virgo, Warszawa 2011, s. 28
3) R. L. Schulz, Ph.D. i R. Feitis D.O, Nieskończona sieć - anatomia powięzi w działaniu, Wyd. Virgo, Warszawa 2009, s. 91
4) Tekst na podstawie skryptów mgr Justyny Sadowskiej z Kursów TCK stopień I-VI, Poznań 2013-2014
5) F.Sillssa, Craniosacral Biodynamice, volume 2, Wyd. North Atlantic Books, Berkeley, California,2004, s. 5
6) N. E. Peirsmann, Terapia czaszkowo-krzyzowa u dzieci i niemowląt, Wyd. Virgo, Warszawa 2011, s.  19
7) Dr Piotr Godek, Artykuł Filozofia Terapii Czaszkowo-Krzyżowej w Czasopiśmie Lekarzy Osteopatów Polskich, dostępny na stronie: www.craniosacral.pl/pl_publ_2_1.html

8) M. Kern, Mądrość ciała - czaszkowo-krzyzowe podejście do istoty zdrowia, Wyd. Virgo,  Warszawa 2012, s. 171
9) Andrea Axt i dr G. Walasek, Skrypt z kursu Serce Tajemnicze i Odkrywane, Warszawa 2014, s. 17
80 zł.